ERKO Końcówka kablowa tulejkowa TA

Nazwa produktu:

Producent produktu:

Model produktu:

Wyczyść

Opis

Przekrój żyły
[mm2]
Model
końcówki
s
[mm]
d1
[mm]
d2
[mm]
l
[mm]
waga
[g/szt.]
ilość
[szt.]
Narzędzia
do zaciskania
0,5

 

 

 

TA 0,5-6

TA 0,5-8

TA 0,5-10

TA 0,5-12

0,15

 

 

 

1

 

 

 

2,1

 

 

 

6

8*

10

12*

0,03

0,04

0,06

0,07

100

 

 

 

PR33, T10, T3, TC6 T16, T22-6
0,75

 

 

 

 

TA 0,75-6

TA 0,75-8

TA 0,75-10

TA 0,75-12

TA 0,75-14

0,15

 

 

 

 

1,2

 

 

 

 

2,3

 

 

 

 

6

8*

10

12*

14*

0,04

0,05

0,07

0,06

0,10

100

 

 

 

 

PR33, T10, T3, TC6,
T16, T22-6, ETA66, PP8, PP19
1

 

 

 

 

TA 1-6

TA 1-8

TA 1-10

TA 1-12

TA 1-14

0,15

 

 

 

 

1,4

 

 

 

 

2,5

 

 

 

 

6

8*

10

12*

14*

0,05

0,06

0,10

0,11

0,10

100

1,5

 

 

 

 

 

 

TA 1,5-7

TA 1,5-8

TA 1,5-10

TA 1,5-12

TA 1,5-14

TA 1,5-18

TA 1,5-20

0,15

 

 

 

 

 

 

1,7

 

 

 

 

 

 

2,8

 

 

 

 

 

 

7

8*

10

12

14*

18

20*

0,06

0,07

0,09

0,11

0,13

0,16

0,17

100

 

 

 

 

 

 

2,5

 

 

 

 

 

 

TA 2,5-7

TA 2,5-8

TA 2,5-10

TA 2,5-12

TA 2,5-14

TA 2,5-18

TA 2,5-20

0,15

 

 

 

 

 

 

2,2

 

 

 

 

 

 

3,4

 

 

 

 

 

 

7

8*

10

12

14*

18

20*

0,08

0,09

0,12

0,14

0,16

0,21

0,20

100

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

TA 4-6

TA 4-9

TA 4-12

TA 4-14

TA 4-18

TA 4-20

0,2

 

 

 

 

 

2,8

 

 

 

 

 

4,0

 

 

 

 

 

6*

9

12

14*

18

20

0,11

0,17

0,23

0,27

0,35

0,36

100

 

 

 

 

 

PR33, T10, TC6, T16, T22-6, ETA66, PP8, PP19
6

 

 

 

 

TA 6-10

TA 6-12

TA 6-15

TA 6-18

TA 6-21

0,2

 

 

 

 

3,5

 

 

 

 

4,7

 

 

 

 

10

12

15

18

21*

0,24

0,26

0,35

0,40

0,46

100

 

 

 

 

PR33, T10, TC6, T16,

T11-16, T22-6, ETA66, PP8, PP19

10

 

 

 

TA 10-12

TA 10-15

TA 10-18

TA 10-21

0,2

 

 

 

4,5

 

 

 

5,8

 

 

 

12

15

18

21*

0,34

0,46

0,50

0,61

100

 

 

 

PR33, T10, T16, T11-16,
ETA66, PP8, PP19
16

 

 

 

 

TA 16-12

TA 16-15

TA 16-18

TA 16-21

TA 16-25

TA 16-32

0,2

 

 

 

 

 

5,8

 

 

 

 

 

7,5

 

 

 

 

 

12

15

18

21*

25

32

0,47

0,56

0,7

0,80

0,96

1,22

100

25

 

 

 

 

 

TA 25-15

TA 25-18

TA 25-21

TA 25-23

TA 25-27

TA 25-32

0,2

 

 

 

 

 

7,3

 

 

 

 

 

9,5

 

 

 

 

 

15

18

21*

23*

27*

32

0,78

0,96

1,14

1,30

1,44

1,54

50

 

 

 

 

 

EPZC300, EPZ300, GZ300,

R300, PRZ240, GO300,

HRZ300, PR33, GU120,

HR100-U, PR240, R50,

PP8,
PP19, T25/35,

35

 

 

 

 

 

TA 35-15

TA 35-18

TA 35-21

TA 35-23

TA 35-25

TA 35-32

0,2

 

 

 

 

 

8,3

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

15*

18

21*

23*

25

32

0,92

0,94

1,12

1,22

1,32

1,76

50

50

 

 

 

TA 50-18

TA 50-25

TA 50-30

TA 50-32

0,3

 

 

 

10,3

 

 

 

13

 

 

 

18

25

30*

32

1,71

2,15

2,86

2,99

20

 

 

 

T50, PP19, PP8 + jak niżej
70*

 

TA 70-25

TA 70-30

0,5

 

13

 

16

 

25

30

4,70

5,89

20

 

EPZC300, EPZ300,
GZ300, HR300,
PRZ240, GO300,
HRZ300, GU120,
HR100-U, PR240, R50
95*

 

TA 95-25

TA 95-30

0,5

 

15

 

18

 

25

30

5,70

6,80

20

120*

 

TA 120-30

TA 120-34

0,5

 

17

 

20

 

30

34

8,34

9,11

20

 

150*

 

TA 150-32

TA 150-40

0,5

 

18,5

 

21

 

32

40

9,70

11,55

20

185*

 

TA 185-32

TA 185-40

0,6

 

20

 

23,5

 

32

40

11,50

14,45

20

 

EPZC300, EPZ300, GZ300,

HR300, PRZ240, GO300,

HRZ300, GU120, HR100-U, PR240

 

Zastosowanie produktu to: Zastosowanie:

Gdzie go się stosuje, opis

 

Produkt charakteryzuje się: Właściwości:

Fajne coś, ma taki i taki bajer

 

Dane techniczne produktu:

Wymiary, waga

 

Warunki stosowania:

Kiedy i gdzie w jakich temperaturach.

 

Często produkt ten wybierany jest przez ślusarzy, mechaników, budowlańców, rolników. Kupowany jest przez zakłady przemysłowe.

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych
Model

TA 0,5-6, TA 0,5-8 *, TA 0,5-10, TA 0,5-12 *, TA 0,75-6, TA 0,75-8 *, TA 0,75-10, TA 0,75-12 *, TA 0,75-14 *, TA 1-6, TA 1-8 *, TA 1-10, TA 1-12 *, TA 1-14 *, TA 1,5-7, TA 1,5-8 *, TA 1,5-10, TA 1,5-12, TA 1,5-14 *, TA 1,5-18, TA 1,5-20 *, TA 2,5-7, TA 2,5-8 *, TA 2,5-10, TA 2,5-12, TA 2,5-14 *, TA 2,5-18, TA 2,5-20 *, TA 4-6 *, TA 4-9, TA 4-12, TA 4-14 *, TA 4-18, TA 4-20, TA 6-10, TA 6-12, TA 6-15, TA 6-18, TA 6-21 *, TA 10-12, TA 10-15, TA 10-18, TA 10-21 *, TA 16-12, TA 16-15, TA 16-18, TA 16-21 *, TA 16-25, TA 16-32, TA 25-15, TA 25-18, TA 25-21 *, TA 25-23 *, TA 25-27 *, TA 25-32, TA 35-15 *, TA 35-18, TA 35-21 *, TA 35-23 *, TA 35-25, TA 35-32, TA 50-18, TA 50-25, TA 50-30 *, TA 50-32, TA 70-25 *, TA 70-30 *, TA 95-25 *, TA 95-30 *, TA 120-30 *, TA 120-34 *, TA 150-32 *, TA 150-40 *, TA 185-32 *, TA 185-40 *