Polityka prywatności – RODO


W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), administrator strony https://teamshop.pl informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez administratora strony.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Tomasz Krok, zamieszkały w Bobowa ul.Polna 27 adres e-mail: teamshop005@gmail.com


Rodzaj przetwarzanych danych

Dane osobowe klientów są zbierane w przypadku:

 1. Rejestracji konta w Sklepie, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem,
 2. Obsługi składanych zamówień w Sklepie, w celu wykonania umowy sprzedaży,
 3. Świadczenie usług wysyłania newslettera,

Są to w szczególności dane:

 1. Imię i nazwisko
 2. Adres zamieszkania
 3. Data urodzenia
 4. Adres  e-mail
 5. Nr Telefonu
 6. Historia zamówień
 7. Dane osoby kontaktowej

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.


Podstawowe informacje na temat bezpieczeństwa danych i prywatności:

 1. Gdy kupisz coś za pośrednictwem sklepu, dodasz komentarz na stronie przedmiotu, zapiszesz się do newslettera, czy po prostu skontaktujesz się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantuję Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
 2. Na stronie wykorzystywane są pliki cookies. Wykorzystywane jest także zbieranie danych przez Google Analytics.
 3. Na stronie są podane linki do portali takich jak: Instagram, YouTube, Facebook, Twitter i używanie ich może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów tychże serwisów społecznościowych.
 4. Korzystam z usług firmy MailChimp w celu tworzenia list mailingowych i kontaktowych.

Twoje uprawnienia

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

RODO gwarantuje Ci następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych,
 2. Prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. Prawo do usunięcia danych osobowych,
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 6. Prawo do przenoszenia danych,
 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Profilowanie

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez Spółkę polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.


Okres przechowywania danych osobowych

Administrator przechowuje dane osobowe Klientów jedynie przez czas, jaki jest niezbędny do zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Po tym czasie dane są usuwane lub zanonimizowane w taki sposób, że nie jest możliwe ustalenie tożsamości Klienta.

Administrator ma prawo przechowywać dane do momentu istnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub jest to konieczne do obrony lub dochodzenia przez Spółkę roszczeń w stosunku do Klientów.


Jeśli masz jakieś pytania odnośnie wykorzystania Twoich danych osobowych, to prosimy o kontakt: teamshop005@gmail.com

Jeśli chcesz usunięcia Cię z listy mailingowej, wysyłkowej, kontaktowej, newslettera i jakikolwiek twoich danych zebranych na tej stronie to prosimy o kontakt: teamshop005@gmail.com